Vihara Megah di “Irian Barat” dan Titi Gantung Bersejarah

Maha Vihara Maitreya dan Kolam Bangau Cemara Asri

Vihara Gunung Timur Medan, Satu Atap Dua Ajaran